O kursie

Scratch to język wykorzystywany do nauki podstaw programowania. Bazuje na wizualnej reprezentacji elementów wykorzystywanych w programowaniu gier i aplikacji. Dziecko programuje grę z wykorzystaniem przesuwanych bloczków, których odpowiednie ułożenie wywołuje sekwencje zaplanowanych zdarzeń np. sposób poruszania się bohatera w grze.

Scratch uczy kreatywnego myślenia, współpracy oraz usystematyzowanej logiki. W ramach zajęć dziecko pozna podstawy programowania gier i tworzenia programów w Scratchu, między innymi: instrukcję warunkową, pętla, zdarzenie. Przyswoi elementy matematyki wykorzystywane w grach i programach np. układ współrzędnych, podstawowe operacje matematyczne. Zaznajomi się z poszczególnymi blokami języka Scratch wykorzystywanymi przy programowaniu.

Efektem końcowym, oprócz przyswojonej wiedzy i nabytych umiejętności programistycznych, będzie własny program lub gra komputerowa, którą dziecko będzie rozwijało w trakcie całego kursu.

Show More

What Will You Learn?

  • Scratch to język wykorzystywany do nauki podstaw programowania. Bazuje na wizualnej reprezentacji elementów wykorzystywanych w programowaniu gier i aplikacji. Dziecko programuje grę z wykorzystaniem przesuwanych bloczków, których odpowiednie ułożenie wywołuje sekwencje zaplanowanych zdarzeń np. sposób poruszania się bohatera w grze.
  • Scratch uczy kreatywnego myślenia, współpracy oraz usystematyzowanej logiki. W ramach zajęć dziecko pozna podstawy programowania gier i tworzenia programów w Scratchu, między innymi: instrukcję warunkową, pętla, zdarzenie. Przyswoi elementy matematyki wykorzystywane w grach i programach np. układ współrzędnych, podstawowe operacje matematyczne. Zaznajomi się z poszczególnymi blokami języka Scratch wykorzystywanymi przy programowaniu.
  • Efektem końcowym, oprócz przyswojonej wiedzy i nabytych umiejętności programistycznych, będzie własny program lub gra komputerowa, którą dziecko będzie rozwijało w trakcie całego kursu.

Course Content

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet